Eines de suport

Què necessitem per posar en marxa el Pesa i Pensa? Doncs, simplement tenir a l'abast eines que ens permetin registrar les dades diàriament i de la forma més fàcil possible. La recollida de dades sistemàtica és la que ens ajudarà a tots, educadors i alumnes, a treure'n conclusions i proposar idees per reduir el malbaratament d'aliments. A través de les gràfiques podrem observar amb perspectiva què passa al nostre menjador, amb quins ingredients i coccions van a parar més aliments a la brossa o si el fet que el projecte es vagi introduint en un menjador té algun efecte en la relació dels alumnes amb els àpats.