Dades Pesa i Pensa en una sessió d'Escoles + Sostenibles

Aquest curs l’Escola Ramon y Cajal, de Barcelona, està participant junt amb altres centres educatius en el programa Escoles + Sostenibles (Abans Agenda 21 escolar). Es tracta d’un projecte d’educació, participació i implicació cívica promogut per l’Ajuntament de Barcelona des de 2001. En aquest marc, diverses escoles han intercanviat les seves experiències en una sessió de treball coordinada per Ecoinstitut Barcelona al barri de Gràcia de la ciutat a principis de maig.

L’Escola Ramon y Cajal va presentar les dades dels residus generats al centre dividits per fraccions (paper, envasos, orgànic…) durant un període concret i en diferents àmbits de l’edifici com són les pròpies aules, el pati o el menjador escolar. És en aquest espai de la cantina on l’escola va compartir la seva experiència amb el Pesa i Pensa, el projecte per combatre el malbaratament d’aliments impulsat per l’empresa d’àpats i lleure educatiu Campos Estela.

Una de les dades recollides durant el curs 2014/15 és que la mitjana diària de residus menjables llençats per cada nen i nena usuaris del menjador va ser de 25,5 grams/àpat. All llarg del curs passat van fer us del servei de menjador una mitjana de 110 alumnes.

En el que portem de curs 2015/16 aquesta mitjana ha minvat en uns 4,8 grams/àpat, que representa una reducció en el malbaratament d'aliments d'un 19%. Per tant, si es manté aquesta mitjana en acabar el curs actual, significaria una reducció dels residus menjables de pràcticament 93 kg. Pel que fa a l’aigua no s’ha aconseguit reduir la mitjana de 0,015 litres no aprofitats a taula mentre els nens i nenes dinen. Per tant, serà un dels objectius a treballar.

L’aigua no aprofitada al menjador durant el curs passat van ser 290 litres en total, que es van destinar a regar les plantes d’un petit hort d’aromàtiques. I les peles de fruita de la fracció orgànica immenjable van servir per generar adob a través del compostador de l’escola.

Pesa i Pensa
Projecte de sensibilització contra la generació de residus i el malbaratament d’aliments a l’escola
Amb el suport de