Reportatge contra el malbaratament alimentari a La Vanguardia

El diari La Vanguardia ha dedicat aquest mes un reportatge que convida a reflexionar sobre el malbaratament alimentari que es genera a les escoles. Se centra en les iniciatives que han sorgit per conscienciar als nens i nenes sobre el problema del menjar que es llença i, al mateix temps, destaca els projectes que busquen aprofitar les racions del menú que sobren a les escoles.

Entre les iniciatives que recull l'article trobem el nostre programa Pesa i Pensa, que pretén que els infants adquireixin uns hàbits saludables a l'hora de dinar i, al mateix temps, es converteixin en uns consumidors crítics i responsables. El fet de pesar cada dia de forma sistemàtica els aliments que es perden al menjador escolar fa que, tant els alumnes com l'equip de cuina i els monitors, prenguin consciència del malbaratament que suposa malbaratar els aliments cuinats.

Pesa i Pensa
Projecte de sensibilització contra la generació de residus i el malbaratament d’aliments a l’escola
Amb el suport de