Propostes Educatives

L'equip pedagògic del projecte Pesa i Pensa ha preparat una selecció d'activitats per a treballar el tema del malbaratament alimentari i la sostenibilitat, reflexionar sobre les seves causes i conseqüències i desenvolupar diferents competències a través de diferents materials educatius.
La gran majoria d'activitats, que tenen un component lúdic, poden connectar les hores lectives amb temps educatius més informals com podrien ser el del menjador a l'escola, i, per descomptat, amb el temps d'oci en família.

Les fitxes educatives de cada joc, recepta o activitat contenen informació sobre el grup d'edat més adequat, com funciona cada dinàmica, quins recursos necessitarem, quina durada tenen totes les propostes i si es poden realitzar de manera individual o grupal.

Les propostes educatives permeten treballar valors, contribueixen a prendre consciència de com cuidar millor el planeta i es poden combinar entre elles segons les preferències de cadascun, així com realitzar en diferents contextos:

En família

Durant el temps d'oci compartit amb els nostres

A l'escola

Durant les hores lectives guiats per l'equip de professors i professores
Durant el temps de menjador amb dinamització per part de l'equip de monitors

What do we need to set up the Weigh and Think project?

Simply having tools in reach to record the data daily, as easily as possible. The systematic gathering of data is what will help us all, educators and students, to draw conclusions and propose ideas for reducing food waste. Through the graphics, we can see what is happening in our lunchroom, what ingredients and manners of cooking lead to more food ending up in the bin, or if the project being introduced in a lunchroom affects the relationship students have with food.

Standard tools for the children

Visual materials

Weigh and think promotional stand

Join the Weight and Think project

Do you want to implement the Weigh and Think Project? Contact us
Do you want to register at the Website App?
Weigh & Think
Educational project against the generation of food waste at school
With the support of